L’espai de Sol i vida i les nostres activitats estan obertes a totes les persones, i estan ideades amb una doble finalitat;

      1)Sensibilitzar als visitants dels fruits de les capacitats productives a nivell social i d’interacció amb l’entorn i la natura de les persones amb discapacitat intel.lectual.

      2) Promoure la interacció de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’entorn natural alhora que amb d’altres persones externes al seu cercle de confort familiar o quotidià afavorint així la seva integració i el seu desenvolupament físic, psicològic i social.

Les visites a grups escolars son acompanyades per l’equip de Sol iVida i  guiades pels joves discapacitats del centre. Ells s’encarregaran d’explicar el seu treball i les fites assolides, reforçant així l’autovaloració del treball realitzats. Alhora es duu a  terme un treball col·laboratiu on totes les persones visitants hi participen. D’aquesta manera es treballarà la integració ja que es mostrarà als visitants que les persones amb una discapacitat continuen tenint moltes capacitats, fomentant així el respecte i la tolerància.