La música ens explica històries, forma part de la cultura de totes les societats, té idioma propi i ens pot fer moure el cos i les nostres emocions. La construïm a partir del ritme, la melodia, la instrumentació, etc… Podem pintar un cuadre però no una cançó. Aquesta abstracció situa als participants dels jocs en un context d’ igualtat en no utilitzar símbols amb significats acotats, com per exemple la parla, així que utilitzarem la música en totes les seves formes per: