El nostre desig de donar vida a aquest projecte ve de la necessitat sabuda que els joves discapacitats, una vegada acabat el seu cicle escolar, tenen molt difícil la seva adaptació al mercat laboral i a la societat en general.
I empesos per l’experiència amb el nostre fill, decidim crear aquesta associació i col·laborar amb la societat perquè aquestes persones tinguin un futur millor.